Užstalės daina

Kai be stalo mes ratu
Susisėsime kartu -
Nebus nei pirmo, anei paskutinio.

        Už tą, kuris dabar šalia
        Ir dar už tą, kurio nėra
        Pakelkime mes ragą šį kaulinį.

Kai lietuj ir dar kely
Susitiksime keli -
Išmirksime lig siūlo paskutinio.

        Kai prie laužo po žvaigždėm
        Reiks ištarti mums sudie -
        Gal susitinkam kartą paskutinį.

Žinoma, jau nebe taip,
Žinoma, jau nebe tiek.
Bet – vis tiek. Rūpi nors tu ką...